Skip links

POLTYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sabina Piłat Nauka w plecaku, www.naukawplecaku.pl, z siedzibą przy ul. Szekspira 4 m 184, 01-913 Warszawa.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w następujących celach:
  – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  – przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art.6 ust. 1 lit. a) RODO;
  – dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.
 3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  – organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;
  – firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej;
  – firmom zapewniającym wsparcie IT administratora.
 4. Ma Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  – przenoszenia danych;
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.