Skip links

Dla kogo jest projekt?

Dla uczniów szkół podstawowych, poradzą sobie z nim jednak także zerówki.

Czy mój nauczyciel/moja nauczycielka współorganizująca musi wypełniać dodatkowe zgłoszenie? 

Nie, proszę wypełnić jedno i podać właściwą liczbę nauczycieli.

Czy mogę wypełnić zgłoszenie zbiorcze dla całej szkoły?

Tak.

Co zrobić, aby otrzymać certyfikat?

W maju należy wypełnić krótki formularz.

Czy będą wysyłane drukowane certyfikaty?

Nie. Certyfikaty dla nauczycieli i dyplomy dla uczniów będą rozsyłane w formie cyfrowej na koniec projektu.

Skąd wziąć klasy do wymiany pocztówkowej?

W grupie projektowej (adres w regulaminie) na FB nauczyciele współpracują i wymieniają się adresami placówek.

Czy muszę wykonać wszystkie zadania?

Tak, jak wskazano w regulaminie 3 obowiązkowe i 4 wybrane dodatkowe.

Ile będzie lekcji na żywo? Skąd będę o nich wiedzieć?

Lekcje na żywo odbywają się raz w miesiącu od października do maja, poza styczniem i lutym ze względu na okres ferii. Pojawiają się wcześniej jako zapowiedź na YouTube Nauka w plecaku (po zasubskrybowaniu kanału przychodzi wiadomość na maila), tworzone jest także wydarzenie na FB Nauka w plecaku, informacje umieszczane są na stronie, FB i Instagramie Nauki w plecaku.

Czy lekcje można obejrzeć później, nie na żywo?

Tak. Będą na kanale dostępne jako film.

Co dzieci robią w czasie lekcji na żywo?

W czasie lekcji zachęcam do tworzenia notatek wizualnych, które należy później gromadzić w Albumie Wirtualnej Podróżniczki lub Podróżnika.

Czy mogę prowadzić projekt jako innowację?

Tak, zgoda znajduje się na stronie projektu.

Czy mogę prowadzić projekt w Domu Kultury, Klubie Młodzieżowym, Bibliotece, świetlicy?

Tak.